EY ALLAHIM


Ey Allah'ım!
Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulundugun kimselerin yoluna, Gazaba uğramışlarin ve sapmışlarin yoluna değil.
Ey Rabbimiz!
Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizdende sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et. Zira tevbeleri çokca kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.
Ey Rabbimiz!
Bizi doğru yola ilettikten sonra, kalplerimizi eğriltme.
Bize tarafından rahmet bağışla, lütfu en bol olan sensin.
Ey Rabbimiz!
İndirdiğine inandık ve Peygamberine uyduk, şimdi bizi birliğini ve Peygamberlerini tasdik eden sahitlerden yaz.
Ey Allah'ım!
Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma.
Ey Rabbimiz!
Affına sığındık!Dönüş sanadır.
Ey Rabbimiz!
Bizden öncekiler yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme.
Ey Rabbimiz!
Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme! Bizi affet! Bizi Bağışla! Bize acı!
Sen bizim Mevlamızsın.Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et!
Ey Rabbimiz!
Íman ettik; Bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru!
Ey Rabbimiz!
Günahlarımızı ve içimizdeki taşkınlığımızı bağışla; Ayaklarımızı yolunda sabit kil; Kafirler topluluğuna karşı bizi muzaffer kıl!
Ey Allah'ım!
Amellerin hesap olunacağı gün beni, ana-babamı ve mü'minleri bağışla!
Ey Rabbimiz!
Cehennem azabını üzerimizden sav.
Ey Rabbim!
Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle;
Ey Rabbimiz!
Duamı kabul et!
Ey Rabbim!
Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana döndüm. Ve elbette ki ben Müslümanlardanım.
Ey Allah'ım!
Bize, Peygamberlerin vasıtasıyla vaadettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi rezil-rüsvay etme. Süphesiz sen vaadinden caymazsın! Ínsanların dirilecekleri gün, beni mahçup etme.

O gün ne mal fayda verir, ne de evlat.
Ey Rabbimiz!
Bize dünyada iyilik ver,ahirette de iyilik ver. Bizi Cehennem azabından koru!
Allah'ım!
Sen,gökleri ve yeri boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru!
Ey Rabbimiz!
Doğrusu sen kimi cehenneme koyarsan, artık onu rüsvay etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur.
Ey Rabbim!
Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat.
Ey Rabbimiz!
Bizi inkar edenler icin deneme konusu kılma. Bizi,bağışla!
Yegane galip ve hikmet sahibi,ancak sensin....
Allah'ım!
Ben senden hidayet, takva, iffet ve manevi servet niyaz ederim.
Allah'ım!
Hatalarımı,cehaletimi,yaptığım şeylerdeki aşırılıkları ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affet.
Allah'ım!
Ciddi olarak,şaka olarak,kasten ve hataen yaptığım günahları affet. Bunların hepsi bende var.
Allah'ım!
Yaptığım ve yapacağım,açığa vurduğum ve gizlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affet.Her şeyi yaptıranda,yaptıracak olanda sensin.Sen her şeye kadirsin.
Allah'ım!
Íşlerimde beni günahtan koruyan dinimi benim icin faydalı kıl. Geçimimi temin ettiğim dünyayı bana hayırlı kıl. Son durağım olan ahiretimi de hayırlı kıl. Hayır yaptığım müddetçe ömrümü uzat. Kötülüklerden alıkoymak için de ruhumu al.
Allah'ım!
Senin rızan için Müslüman oldum. Sana inandım, Sana güvenip itaat ettim. Sana yöneldim. Senin icin düsmanlarina düşman oldum.
Allah'ım!
Beni sapıtmadan izzetine sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Sen ebedi hayat ile HAY'sın.
Cinler ve insanlar ölürler. Ey kalpleri delaletten hidayete çeviren; Beni Din'inden ayırma.
Allah'ım!
Vücuduma sıhhat ve afiyet ver. Gözlerime sihhat ve afiyet ver. Ve bunu benden sonrakiler de de devam ettir. Senden başka ilah yoktur. Sen Halim'sin,Kerim'sin. Arş'ın sahibi yüce Allah'ı tenzih ederim. Alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun. Rabb'im bana yardımcı ol. Düşmanlarıma yardımcı olma. Bana yardım et,düsmanlarıma etme. Düsmanlarımı şaşirt, beni şaşırtma. Bana hidayet et Hidayeti kolaylaştır. Bana isyan edene karşı bana yardım et.

Rabb'im! Rabb'im!
Beni sana şükreden,Seni anan,Sen'den korkan,Sana itaat eden ve sana yönelen kullarından eyle.Tevbemi kabul et. Günahlarımı affet. Dua'larımı kabul et. Íman ve islam-ı sabit kil, kalbime hidayet et,dilime doğruyu konuştur,kalbimdeki kinleri söküp at.
Allah'ım!
Sen'den Rahmetine ve mağfiretine vesile olan amelleri,bütün günahlardan uzak olmayı,bol bol iyilik yapmayı,Cehennem'den kurtulup,Cennet'e kavuşmayı isteriz.
Allah'ım!
Yaptığımız zulum ve günahları,şaka,ciddi ve kasten işlediğimiz kusurları affet.Bunların hepsi bizde var.
Allah'ım!
Beni en güzel şekilde yarattın, Ahlakımı da güzelleştir.
Allah'ım!
Bana iyi ameller yaptır,kötülüklerden vazgeçir,fakirleri- düşkünleri sevdir,tevbelerimi kabul et.
Allah'ım!
Íhtiyarlığımda, ömrümün sonunda bana, bol bol rızık ihsan et.
Allah'ım!
Borç yükünden ve düşmanların hakimiyetinden sana sığınırız.
Allah'ım!
Verdiğin nimetlerin yok olmasından, lütfettiğin afiyetlerin kaybolmasından, beklenmedik afetlerden ve bütün gazablarından sana sığınırım.
Allah'ım!
Alaca illetinden,delilikten,cüzzamdan ve tehlikeli hastalıklardan sana sığınırım.
Allah'ım!
Kötü günden,kötü geceden,kötü zamandan,kötü arkadaştan,mahalledeki kötü komşudan sana sığınırım. Sen'den başka ilah olmadığı,yedi kat göklerin sahibi ve Yüce Arş'ın sahibi olduğun icin senden istiyorum. Sen her şeye kadirsin..
Allah'ım!
Kur'an dan okuduğumuz herbir cüz karşılığında bize mükafaat, herbir harf karşılığında manevi bir tad ver.
Allah'ım!
Yakarisim Sanadir Ey Rabbim!


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !